Lluna plena d’abril / Luna llena de abril

abril

La lluna plena d’abril no és santa ni pecadora, és precursora del sol de primavera, del cel límpid, dels colors amb aroma, de l’amor que brolla a les fonts de la vida, amb llum i ombres. Així és la seva bellesa, el seu influx, i aquí rau el seu misteri.

La luna llena de abril no es santa ni pecadora. Es precursora del sol de primavera, del cielo límpido, de los colores con aroma, del amor que mana en las fuentes de la vida, con luz y sombras. Así es su belleza, su influjo y ahí radica su misterio.