Archivo de la categoría: Lluna plena

Lluna d’estiu / Luna estival

Luna llorando

La darrera lluna plena d’estiu ens mira enyorada, i les seves llàgrimes rellisquen sobre les onades. Ella coneix el desig dissortat dels amants, que cada nit esdevé sal de mar.

La última luna llena de verano nos mira con añoranza, y sus lágrimas se deslizan sobre las olas. Ella conoce el deseo malogrado de los amantes y cómo cada noche se convierte en sal de mar.

El fibló de l’Home Llop / La herida del Hombre Lobo

lobo

La Sirena s’ha entristit. Cap llamp hauria de fiblar els ulls de lluna de l’Home Llop. Cap llavi hauria de trasbalsar el seu somni d’udols i vent. Besar sense distància, fora del temps, és privilegi de qualsevol captiveri. La Sirena és una captiva entre onades. Els seu desig de terra ferma es mira en els ulls lluents de l’Home Llop i no vol que res li destorbi.

La sirena se ha entristecido. Ningún relámpago debería herir los ojos de luna del Hombre Lobo. Ningún labio debería alterar su sueño de aullidos y viento. Besar sin distancia, fuera del tiempo, es privilegio de cualquier cautiverio. La Sirena es una cautiva entre olas. Su deseo de tierra firme se refleja en los ojos  del Hombre Lobo y no quiere que nada le estorbe.

Calzes de lluna / Cálices de luna

luna llena

Meravellós paisatge, ple d’encís i puresa. Només la lluna plena li pot conferir més atributs, regalar-li el seu misteri, la seva seducció.
La sirena s’emmiralla en aquestes aigües perquè vol besar somnis d’argent en calzes de lluna.

Maravilloso paisaje, tocado por una mágica pureza. Solo la luna llena le puede conferir más atributos, regalarle su misterio, su seducción.
La sirena se contempla en el espejo de sus aguas porque quiere besar sueños de plata en cálices de luna.

La lluna sota el coixí / La luna bajo la almohada

luna llena

Si pogués amagaria la lluna plena sota el meu coixí. Ella vetllaria el meu son i reflectiria la seva brillantor màgica dins els meus somnis. No caldria patir per l’espera, per l’enyor, per la insuficiència dels dies, prosaics i esbandits d’amor.

Si pudiera, ocultaría la luna llena bajo la almohada. Ella velaría mi sueño y reflejaría su brillo mágico en mis sueños. No tendría que sufrir la espera,  la añoranza,  la insuficiencia de los días, prosaicos y enjuagados de amor.

Més enllà del temps / Más allá del tiempo

eclosión

L’Home Llop és l’amant impossible de la Lluna i malgrat el glaç i l’hivern sempre se li encongirà el cor quan a les nits la vegi esplendorosa allà dalt. Voldrà fer-li un petó suau com la rosada sense arribar mai a assaborir-lo. La distància salva allò que és inaccessible perquè no l’embruti el record. La Sirena és només un miratge que dexia sobre l’ivori de la Lluna la penyora del seu rostre mig humà, mig oceà. Ella també somia amb un amor més enllà del temps.

El Hombre Lobo es el amante imposible de la Luna, y a pesar del hielo y del invierno siempre se le encogerá el corazón cuando durante la noche la vea esplendorosa sobre el cielo. Querrá besarla con la suavidad del rocío sin llegar nunca a conocer su sabor. La distancia salva aquello inaccesible para que permanezca inmaculado en el recuerdo. La Sirena es solo un espejismo que deja sobre el marfil de la Luna la prenda de su rostro medio humano, medio océano. Ella también sueña con un amor más allá del tiempo.

La rauxa i la nit / La locura y la noche

rauxa

I jo pensant que l’oblit n’era la causa… Empassar-se la lluna hauria de ser sacrilegi, car resten indefenses totes les criatures de la nit, privades de la seva blanca deessa. L’esguard s’enterboleix i l’esperit de rauxa no pot prendre la seva dosi de metzina, la que inspira l’udol de l’Home Llop, la que esquinça el cor de la Sirena.

Y yo pensando que el olvido era la causa… Beberse la luna debería ser sacrilegio, ya que quedan indefensas todas las criaturas de la noche, privadas de su blanca diosa. La mirada se enturbia y el espíritu de la locura no puede tomar su dosis de veneno, el que inspira el aullido del Hombre Lobo, el que desgarra el corazón de la Sirena.

Eternitat / Eternidad

beso

La darrera lluna plena assaboreix el fred i la calamarsa, i esdevé flocs de neu per arribar-nos més endins. Vol guarir-se de la soledat i fer-se entenidora, bella i silent, arribant a les nostres mans. Mai, però, no la podrem posseir, perquè se’ns fondrà de seguida, com un rierol entre els dits. Copsar la seva bellesa durant un instant. Això és l’eternitat.

La postrera luna llena saborea el frío y el granizo, y se convierte en copos de nieve para llegarnos más adentro. Desea vencer su soledad y hacerse clara, bella y silente, llegar a nuestras manos. No obstante, nunca la podremos poseer porque se nos fundirá al momento, como un riachuelo entre los dedos. Alcanzar un instante de su belleza. Eso es la eternidad.

Lluna plena d’abril / Luna llena de abril

abril

La lluna plena d’abril no és santa ni pecadora, és precursora del sol de primavera, del cel límpid, dels colors amb aroma, de l’amor que brolla a les fonts de la vida, amb llum i ombres. Així és la seva bellesa, el seu influx, i aquí rau el seu misteri.

La luna llena de abril no es santa ni pecadora. Es precursora del sol de primavera, del cielo límpido, de los colores con aroma, del amor que mana en las fuentes de la vida, con luz y sombras. Así es su belleza, su influjo y ahí radica su misterio.

Llum aclaparadora / Luz demoledora

luz demoledora

És el dia de llum aclaparadora la continuïtat del far que acluca l’ull. Indefens davant la claror que desdora la passió, s’apaga el fanal de la nit, trasbalsat pels deliris de la vida enraonadora. Tímidament, tornarà a fer pampallugues de desig en el cor dels amants impossibles quan el teló de vellut fosc arrauleixi les seves criatures.

Es el día de luz demoledora la continuidad del faro que nos guiña un ojo. Indefensos ante la claridad que desdora la pasión, se apagan los focos de la noche, trastornados por los delirios de la vida locuaz. Tímidamente, volverá su intermitencia de deseo en el corazón de los amantes imposibles cuando el telón de terciopelo oscuro cobije a sus criaturas.